XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W WOLSZTYNIE
31.VII.2016 - 28.VIII.2016

STRONA GŁÓWNA KALENDARIUM HISTORIA OPIS ORGANÓW ORGANIZATORZY I SPONSORZY PLAKAT PŁYTA CD

W 1991 roku proboszczem parafii NMP Niepokalanie Poczętej został ks. Piotr Markiewicz. Zaczął organizować koncerty, na których występowały zespoły muzyczne z Wolsztyna i okolicznych miejscowości. Między innymi należy wymienić: chór parafialny Lutnia prowadzony przez Eugeniusza Szczepańskiego, chór Kanon prowadzony przez Zdzisława Barskiego, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Tomyślu oraz zespół kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Obrze.

W 1993 roku została nawiązana współpraca ze Sławomirem Kamińskim, wówczas adiunktem a obecnie profesorem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Zainteresował się on walorami brzmieniowymi organów Hartiga w kościele Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Dzięki przychylności ks. proboszcza Piotra Markiewicza i wielkiemu zaangażowaniu jego siostry, dr inż. Marii Markiewicz-Wrzeciono, udało się zorganizować 22.01.1994 r. koncert organowo-kameralny. Wykonano na nim ciekawy repertuar złożony z utwórów J.S.Bacha, A.Vivaldiego, G.Younga, F.Nowowiejskiego i J.Podbielskiego.

Koncert został bardzo dobrze przyjęty przez wolsztyńską publiczność. Stał się inspiracją do organizowania kolejnych imprez muzycznych, które z czasem przyjęły nazwę Koncertów Wolsztyńskich. Występowali na nich między innymi: Roman Gryń (trąbka), Josef Siebert (waltornia), Sławomir Kamiński (organy), Johannes Wauer (organy), zespół Cantus Planus Bartłomieja Stankowiaka, chór żeński Sonantes Krystyny Domańskiej-Maćkowiak, zespół muzyki dawnej Ars Antiqua z Bierzwnika.

Ponieważ Koncerty Wolsztyńskie cieszyły się coraz większym uznaniem publiczności i artystów, prof. Sławomir Kamiński zaproponował zorganizowanie festiwalu muzyki organowej i kameralnej, na wzór podobnych imprez, odbywających się w Polsce w okresie letnim, między innymi w Leżajsku, Oliwie, Kamieniu Pomorskim czy we Fromborku.

Warunki sprzyjały temu pomysłowi. Dobrze brzmiące organy Hartiga oraz doskonała akustyka kościoła Wniebowstąpienia Pana Jezusa umożliwiła realizację ambitnych przedsięwzięć muzycznych. Sławomir Kamiński zaproponował, aby wolsztyński Festiwal od początku posiadał charakter międzynarodowy i tym samym stanowił dla publiczności atrakcyjną artystycznie ofertę. Ks. proboszcz Piotr Markiewicz odniósł się entuzjastycznie do tego projektu, zobowiązując się do koordynowania wszelkich działań związanych z jego realizacją. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej rozpoczął się 3 sierpnia 1996 r. Począwszy od pierwszego Festiwalu opiekę nad zabytkowymi organami Hartiga sprawował nestor polskich organmistrzów Bronisław Cepka, a po jego smierci w 2003r. jego syn Władysław Cepka.

W 2002 roku została wydana płyta CD promująca Festiwal. Sławomir Kamiński(organy) i Roman Gryń(trąbka) zaprezentowali na niej utwory, między innymi: J.S.Bacha, H.Purcell'a, J.Pachelbela i J.Clarka.Okładka płyty festiwalowej

W 2005 roku nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny w Wolsztynie. Ksiądz Kanonik Piotr Markiewicz objął parafię Św. Michała Archanioła w Czaczu, a nowym proboszczem w Wolsztynie został Ks. Grzegorz Czubak. Podjął się on dalszego prowadzenia festiwalu.

W 2007 roku Ks. Grzegorz Czubak udał się na misje do Kazachstanu. Jego następcą w parafii Wolsztyńskiej zostal Ks. Sławomir Majchrzak, który również kontynuuje organizowanie festiwalu.

Organizacja tak wielu koncertów nie byłaby możliwa bez zaangażowania grona oddanych idei festiwalu osób: dr Barbary Wrzeciono, dr Piotra Wrzeciono, dr Marii Markiewicz-Wrzeciono, nieżyjącego już prof Alojzego Wrzeciono, Pani Anny Domagalskiej i jej nieżyjącego już męża Stanisława, organistów: Eugeniusza Szczepańskiego, Pawła i Tomasza Pawlików, kolejnych burmistrzów Wolsztyna i starostów powiatu wolsztyńskiego, dyrekcji i pracowników Wolsztyńskiego Domu Kultury, a także licznych przedsiębiorców z Wolsztyna i okolic wpierających festiwal jako sponsorzy.

W 2011 roku z grona osób związanych z Festiwalem odeszły do wieczności dwie ważne osoby. 18 sierpnia 2011 roku zmarła pani Janina Nowowiejska,należąca do komitetu honorowego Festiwalu, wieloletni prezes Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. 10 października 2011 roku zmarła pani Bogumiła Adamczak, należącą do komitetu organizacyjnego, wieloletnia dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury. Pani Bogumiła Adamczak angażowała się w organizację Festiwalu od samego początku jego istnienia.

Dnia 29 czerwca 2013 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przyznał Nagrodę za Zasługi dla Kultury Chrześcijańskiej organizatorom Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie. Nagroda została wręczona na ręce profesora Sławomira Kamińskiego, dyrektora artystycznego festiwalu.

Kolejnym, niezwykle istotnym wydarzeniem w historii festiwalu był zainicjowany przez ks. Kanonika Sławomira Majchrzaka remont zabytkowych organów firmy braci Walther w przepięknej barokowej Farze wolsztyńskiej, i tym samym możliwość ich wykorzystania podczas koncertów. Prace wykonała w latach 2014 - 2016 firma organmistrzowska Adama Olejnika z Sulechowa. Instrument ten, dzięki unikalnej dyspozycjibrzmieniowej, zawierającej tzw. głosy językowe przelotowe (trąbka,obój,puzon), jest unikalnym na skalę ogólnopolską przykładem budownictwa organowego końca XIX w.

Dzięki staraniom ks. Kanonika Sławomira Majchrzaka, od 2015 roku koncerty festiwalowe mogą odbywać się w obu zabytkowych wolsztyńskich świątyniach, co pozwala na wzbogacenie repertuaru organowego i umożliwia obcowanie z pięknem muzyki nie tylko w surowym wnętrzu poewangelickiego kościoła, ale również wśród barokowych rzeźb i obrazów zdobiących wolsztyńską Farę.Medal Nagrody za Zasługi dla Kultury Chrześcijańskiej

Artyści, którzy dotychczas wystąpili na
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie


I Festiwal - 1996
Jean Philippe Mesnier - Francja (organy), Wolfgang Schneider - Niemcy (organy), Sławomir Paszczak (gitara), Zbigniew Radowski (organy), Tomasz Gubański (obój), Elżbieta Karolak (organy), Tomasz Walczak (flet), Michał Wachowiak (organy), Roman Gryń (trąbka)
Zespół:
Capella Zamku Rydzyńskiego - kierownictwo artystyczne zespołu: Mieczysław Leśniczak

II Festiwal - 1997
Janette Fishel - USA (organy), Colin Andrews - USA (organy), Paweł Pawlik (organy), Justyna Posłuszna (organy), Tomasz Mizerny (organy), Waldemar Gawiejnowicz (organy), Iwona Hossa (sopran), Paweł Joks (trąbka), Sławomir Kamiński (organy), Michel Crosset - Belgia (organy)
Zespoły:
Poznań Brass Quintet, Chór Muzyki Cerkiewnej Capella Musicae Antiquae Orientalis pod dyrekcją Leona Zaborowskiego, Kwartet wokalny Cantabile

III Festiwal - 1998
Jürgen Rieger - Niemcy (organy), Elżbieta Charlińska (organy), Roman Perucki (organy), Wacław Golonka - Czechy (organy), Tomasz Zawierucha (gitara), Robert Grudzień (organy), Georgij Agratina - Ukraina (fletnia Pana)
Zespoły:
Sekstet wokalny Affabre Concinui, Capella Zamku Rydzyńskiego - kierownictwo artystyczne zespołu: Mieczysław Leśniczak

IV Festiwal - 1999
Sławomir Kamiński (organy), Maria Pawlaczyk (sopran), Roman Gryń (trąbka), Zbigniew Radowski (organy), Jan Tomasz Adamus (pozytyw), Eugeniusz Wawrzyniak (organy), Wolfgang Panhofer - Austria (wiolonczela), Mariusz Derewecki (skrzypce)
Zespoły:
Chór Cantores Viridimontani pod dyrekcją Jerzego Markiewicza, Gallery Quartet, Poznański Zespół Kameralny Tutti e solo - kierownictwo artystyczne: Barbara Mucha

V Festiwal - 2000
Jürgen Rieger - Niemcy (organy), Justyna Posłuszna (organy), Jaroslav Tůma - Czechy (organy), Waldemar Krawiec (organy), Robert Grudzień (organy), Gieorgij Agratina - Ukraina (fletnia Pana, cymbały)
Zespoły:
Zespół Muzyki Dawnej Discorsi Musicali, Zespół wokalny Nova Gaudia pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, Chór Synagogi Pod Białym Bocianem

VI Festiwal - 2001
Renata Marcinkute-Lesieur - Litwa (organy), Pavel Kohout - Czechy (organy), Mariola Banaszkiewicz-Bryła (klawesyn), Bartosz Bryła (skrzypce), Sławomir Kamiński (organy), Ewa Murawska (flet), Marzena Czekała (sopran), Marek Latawiec (baryton), Mirosław Pietkiewicz (organy), Lidia Książkiewicz (organy)
Zespoły:
Poznańskie Trio Stroikowe, Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Thorunienses pod dyrekcją Romana Gruczy, Zespół Muzyki Dawnej - kierownictwo artystyczne: Jan Tomasz Adamus

VII Festiwal - 2002
Aya Yoshida - Japonia (organy), Jakub Garbacz (organy), Agnieszka Bałaban (wiolonczela), Lech Bałaban (altówka), Jürg Lietha - Szwajcaria (organy), Aare Paul Lattik - Estonia (organy), Józef Serafin (organy)
Zespoły:
Poznański kwartet smyczkowy Artu'S KWARTET, Kwintet instrumentów dętych blaszanych Castle Brass, Sekstet wokalny Affabre Concinui

VIII Festiwal - 2003
Sławomir Kamiński (organy), Roman Gryń (trąbka), Michał Garbarczyk (skrzypce), Krystian Skoczowski - Niemcy (organy), Sabine Stadler - Niemcy (alt), Martin Sander - Niemcy (organy), Bogdan Narloch (organy), Lindsay Davison - Szkocja (dudy szkockie), Irena Czubek-Davison (harfa)
Zespół:
Zespół instrumentów barokowych Musica Dinamica - kierownictwo artystyczne: Michał Sawicki

IX Festiwal - 2004
Rastislav Wygranienko - Ukraina (organy), Tomasz Pawlik (organy), Ekaterina Leontieva - Rosja (organy), Edgar Teufel - Niemcy (organy), Catherine Dagois - Francja (kontralt), Robert Napieralski (organy), Witold Zaborny (organy)
Zespoły:
Chór Kameralny Motet et Madrigal pod dyrekcją Leszka Bajona, Polish Glass Duo, Poznańskie Trio Stroikowe, Capella Zamku Rydzyńskiego - kierownictwo artystyczne zespołu: Mieczysław Leśniczak

X Festiwal - 2005
Bernhard Römer (Niemcy) - organy, Sławomir Kamiński - organy, Mikołaj Zgółka - skrzypce, Radosław Kamieniarz - skrzypce, Bartosz Kokosza - wiolonczela, Conrad Zwicky (Szwajcaria) - organy, Salome Zwicky - sopran, Henryk Gwardak (Finlandia) - organy, Bartosz Woroch - skrzypce, Tomasz Pawlik - organy, Jakub Baranowski - trąbka, Jarosław Tarnawski - organy, Magdalena Kling-Fender - skrzypce, Robert Fender - wiolonczela, Mario Duella (Włochy) - organy, Marzena Czekała-Michałowska - sopran, Małgorzata Woltmann-Żebrowska - mezzosopran, Mariola Banaszkiewicz-Bryła - klawesyn
Zespoły:
Chór parafialny Lutnia pod dyrekcją Tomasza Pawlika, Orkiestra kameralna Le Quattro Stagioni, Chór kameralny Dominicantes pod dyrekcją Karoliny Piotrowskiej

XI Festiwal - 2006
Lidia Książkiewicz-Dubois - Francja (organy), Matthias Steinmacher - Niemcy (organy), Adam Klarecki (organy), Bartosz Bryła (skrzypce), Maria Banaszkiewicz-Bryła (klawesyn), Ewa Polska (organy), Waldemar Krawiec (organy), Maciej Szwarc (obój), Jakub Pankowiak (organy)
Zespoły:
CON BRIO - trio harmonijek ustnych; Kwartet smyczkowy Solisti di Poznań: Monika Murek (I skrzypce), Michał Bryła (II skrzypce), Łukasz Kierończyk (altówka), Mateusz Słojewski (wiolonczela); Soliści Orkiestry Kameralnej Le Quattro Stagioni: Tadeusz Żmijewski (I skrzypce) - kierownik artystyczny, Mariola Żmijewska (II skrzypce), Alina Iwanowska (altówka), Marcin Baranowski (wiolonczela), Andrzej Iwanowski (kontrabas)

XII Festiwal - 2007
Karel Paukert - USA (organy), Emanuele Cardi - Włochy (organy), Piotr Pławner (skrzypce), Krystian Skoczowski - Niemcy (organy), Sławomir Kamiński (organy), Jan Nowowiejski (organy), Bogna Nowowiejska (organy), Ewa Murawska (flet), Manfred Bockschweiger - Niemcy (trąbka), Christiana Bockschweiger - Niemcy (sopran), Andreas Boltz - Niemcy (organy)
Zespół:
Chór kameralny Dysonans - Dyr. Magda Wdowicka-Mackiewicz

XIII Festiwal - 2008
Conrad Zwicky (organy) - Szwajcaria, Salome Zwicky (sopran) - Szwajcaria, Maurizio Corazza (organy) - Włochy, Agata Kielar (flet), Lidia Ordon (organy), Pierre Thimus (organy) - Belgia, Eric Dalest (organy) - Francja
Zespoły:
Harmonium Duo: Hubert Giziewski i Paweł Sulej - akordeony, Zespół kameralny Parnasoss

XIV Festiwal - 2009
Elena Sartori (organy) - Włochy, Witold Zaborny (organy), Aleksandra Pawełek-Zaborny (skrzypce), Sławomir Kamiński (organy), Tomasz Gubański (obój), Jakub Chachulski (organy), Piotr Pławner (skrzypce), Władysław Szymański (organy), Lidia Sieczkowska (flet), Robert Hauptmann (organy)
Zespół:
Bałtycki Kwintet Dęty (Agnieszka Respondek - flet, Marietta Stefaniak - obój, Karol Respondek - klarnet, Ewa Naczk - Jankowska - fagot, Zbigniew Kaliciński - róg)

XV Festiwal - 2010
Bertalan Hock (organy) - Węgry, Dalia Jatautaitė (organy) - Litwa, Grażyna Flicińska-Panfil (sopran), Marcin Steczkowski (tenor), Sławomir Kamiński (organy), Maria Krajewska (organy)
Zespoły:
Chór Męski Oktoich przy Cerkwi Prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, Duo Organowe „A Piacere”: Irena Wisełka-Cieślar & Grażyna Fajkowska, Kwartet Aulos (Karolina Porwich - flet, Mariusz Dziedziniewicz - obój, Krzysztof Mayer - klarnet, Dariusz Rybacki - fagot)

XVI Festiwal - 2011
Stanislav Šurin (organy) - Słowacja, Roman Gryń (trąbka), Sławomir Kamiński (organy), Agnieszka Tarnawska (organy), Karol Mossakowski (organy), Karolina Joudelytė (organy) - Litwa
Zespoły:
Artu’S KWARTET: (Marta Pawłowska – I skrzypce, Natalia Niedźwiecka – II skrzypce, Karolina Lewińska-Bąk – altówka, Stanisława Dziedziniewicz – wiolonczela), Trio fletowe: (Katarzyna Przybylska – flet, flet altowy, Joanna Woszczyk-Garbacz – flet, flet piccolo, Ewelina Agata Zawiślak – flet), Musica Graziosa: (Stefan Plewniak – skrzypce barokowe, Paulina Tkaczyk – klawesyn)

XVII Festiwal - 2012
Łukasz Mosur (organy), Jakub Pankowiak (organy), Colin Walsh (organy) - Anglia, Leopoldas Digrys (organy) - Litwa, Robert Napieralski (organy)
Zespoły:
Musica Graziosa: (Stefan Plewniak – skrzypce barokowe, Paulina Tkaczyk – klawesyn),Duo Classico: (Andrzej Otremba – gitara, Małgorzata Otremba – flet poprzeczny), Galakticus: (Olga Musiał-Kurzawska – flet traverso renesansowy, Henryk Kasperczak – lutnia, teorba)

XVIII Festiwal - 2013
Roman Perucki (organy), Maria Perucka (skrzypce), Tomasz Zebura (organy), Agnieszka Kosmecka (organy), Rimvydas Mitkus (organy) - Litwa, Vytenis Gurstis (flet) - Litwa, Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa (organy)
Zespoły:
Krakowskie Trio Stroikowe: (Marek Mleczko – obój, Roman Widaszek – klarnet, Paweł Solecki – fagot)

XIX Festiwal - 2014
Federico del Sordo - Włochy (organy), Paulina Pokorny (organy), Dagmara Kapczyńska (klawesyn), Joanna Grochowalska (flet altowy barokowy), Jerzy Kukla (organy), Jacek Sribniak (klarnet), Antoni Pokora (organy), Balázs Szabó - Węgry (organy)
Zespoły:
Fluent Ensamble: (Paweł Janas – akordeon, Wojciech Psiuk – saksofon), Feroce Trio: (Paweł Kroczek – klarnet, Zofia Elwart – wiolonczela, Hanna Tarchała – fortepian)

XX Festiwal - 2015
Tytus Wojnowicz (obój), Renata Marzec (wiolonczela), Radosław Marzec (organy), Mario Ciferri - Włochy (organy), Sławomir Kamiński (organy), Roman Gryń (trąbka)
Zespoły:
Orkiestra Kameralna Capella Thoruniensis: Michał Marcinkowski (skrzypce), Marcin Tarnawski (skrzypce), Dawid Kwiatkowski (skrzypce), Rafał Gumiela (klawesyn); Cappella Viridimontana: Marcin Suszycki (skrzypce), Aleksandra Bryła (skrzypce), Tomasz Lisiecki (wiolonczela), Maria Banaszkiewicz-Bryła (klawesyn)


***
©Parafia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Wolsztyn, 2011,12,13,14,15,16; autor strony: Piotr Wrzeciono
email festiwalu: wolsztyn.festiwal@onet.pl